Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ [333]

Οργάνωση Σπουδών Ο φοιτητής πρέπει αρχικά να παρακολουθήσει 22 υποχρεωτικά μαθήματα που καλύπτουν ένα εκτεταμένο, αλλά απαραίτητο, γνωστικό υπόβαθρο, κοινό για όλους τους φοιτητές: – Πυρήνας Πληροφορικής (15 μαθήματα) – Μαθηματικά (5 μαθήματα) – Οικονομικές και Διοικητικές Επιστήμες (2 μαθήματα) Στη συνέχεια ο φοιτητής εμβαθύνει στους τομείς που επιθυμεί παρακολουθώντας τουλάχιστον 10 μαθήματα κύκλων. Τα μαθήματα κύκλων είναι οργανωμένα σε 6 κύκλους […]

Read more