Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ΔΠΘ (343)

Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: με μια ματιά Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2013 με το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 86 (Π.Δ. 86/2013, ΦΕΚ, Α΄ 124 της 3ης Ιουνίου 2013). Η σύσταση του Τμήματος είναι το αποτέλεσμα του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ, με το οποίο αναδιαρθρώθηκε ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό τα προϋπάρχοντα Τμήματα, αφενός […]

Read more