«Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (400)

«Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (400) site: http://www.sportmanagement.uop.gr/ Επαγγελματικά διακαιώματα πτυχιούχων Τ.Ο.Δ.Α Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν: α) ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη σε αθλητικές επιχειρήσεις, αθλητικούς οργανισμούς και λοιπούς αθλητικούς φορείς, όπως, ιδίως, σε αθλητικά σωματεία, ενώσεις και ομοσπονδίες, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και τμήματα αμειβομένων αθλητών, β) ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη των αθλητικών οργανισμών και […]

Read more