Αξιολόγηση του τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας του ΤΕΙ Αθήνας

Αξιολόγηση του τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας του ΤΕΙ Αθήνας (635) Σύμφωνα με έκθεση της ΑΔΙΠ : ΤΕΙ Αθήνας – Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας  Υψηλής ποιότητας συγγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό από τα μέλη ΕΠ.  Το πρόγραμμα σπουδών είναι άρτιο και ισοδύναμο με το επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (EQF).  Απαιτείται αύξηση του αριθμού μόνιμων μελών ΕΠ.  Περιορισμένη ερευνητική […]

Read more