Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (730)

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (730) http://dmc.teiwm.gr/ Εκπαιδευτικοί και επαγγελματικοί στόχοι Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών εστιάζουν στην κατάκτηση θεωρητικών και τεχνολογικών γνώσεων προετοιμάζοντας υψηλού επιπέδου στελέχη Επικοινωνίας που μπορούν να απασχοληθούν σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό κόσμο. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι καλύπτουν αφενός την κατάκτηση των γνώσεων της […]

Read more