Μετονομασία του Τμήματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας του ΤΕΙ Αθήνας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 68/2016 Μετονομασία του Τμήματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. ….αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Μετονομασία Τμήματος 1. Το προβλεπόμενο στις διατάξεις της παρ. Α΄ περ. γ. υποπ. 5 της αριθμ. Ε5/652/1984 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 99) και της περ. 9 της παρ. 3 του άρθρου 5 του […]

Read more