ΤΕΙ Πειραιά

Σχολές και Τμήματα
1. Το Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. αποτελείται από α) τη ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.ΤΕ.Φ) και β) τη ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(Σ.Δ.Ο), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.1404/1983 και το άρθρο 5 του Π.Δ. 69/2013, οι
οποίες συγκροτούνται από τα εξής Τμήματα:
Α. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
2) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
3) Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.
4) Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.
5) Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
6) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
7) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου:
Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε.

Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, με
κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: βα) Διοίκηση Επιχειρήσεων, ββ) Μάρκετινγκ.
2) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομική

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!