Νέα Επιτυχία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών! Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του στα Καλύτερα Διεθνώς

auebΣε συνέχεια της κατάταξης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 123η θέση των 1.000 καλύτερων business schools παγκοσμίως σύμφωνα με τη διεθνή λίστα Eduniversal, ανακοινώθηκαν και για φέτος από τον ίδιο οργανισμό, τα καλύτερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανά επιστημονικό τομέα, όπου τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ κατέλαβαν κορυφαίες θέσεις. Εκ των συνολικά 12.000 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που αρχικά εξετάστηκαν, επιλέχθηκαν 4.000, τα οποία στη συνέχεια κατατάχθηκαν, ανά ειδικότερη επιστημονική κατεύθυνση, με βάση ποιοτικά κριτήρια, όπως η φήμη του Προγράμματος σε φοιτητές, ερευνητές και στην αγορά, οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του, καθώς και το επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, έξι (6) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΟΠΑ κατέλαβαν εξαιρετικά υψηλές θέσεις στα 200 καλύτερα του ειδικότερου επιστημονικού τους τομέα στην Ευρώπη. Το MBA International και το ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού κατέλαβαν την 13η θέση, το ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση την 23η θέση, το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική την 35η θέση, το ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές την 44η θέση και τέλος την 46η θέση κατέλαβε το ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες.

Επίσης, σε παγκόσμιο επίπεδο, στις ειδικότερες επιστημονικές τους περιοχές, το ΠΜΣ στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς κατέλαβε την 14η θέση (μεταξύ των 50 καλύτερων), το Πρόγραμμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες πλήρους φοίτησης την 30η (μεταξύ των 100 καλύτερων), και τέλος, το ΠΜΣ στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική την 95η θέση (μεταξύ των 100 καλύτερων).

Οι διακρίσεις αυτές καταδεικνύουν για ακόμη μια φορά τη διεθνή αναγνώριση του ΟΠΑ και αποτελούν μεγάλο κεφάλαιο για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας του.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, η κατάταξη του ΟΠΑ στα 1.000 καλύτερα Business Schools παγκοσμίως έγινε σύμφωνα με κριτήρια, όπως η κατάκτηση διεθνών πιστοποιήσεων ποιότητας, η κατάταξη σε λίστες, όπως Financial Times, Business Week, κ.λπ., η συμμετοχή σε διεθνείς ακαδημαϊκούς οργανισμούς, η γενικότερη διεθνής παρουσία του Ιδρύματος και τέλος, οι αξιολογήσεις από Πρυτάνεις από όλον τον κόσμο.

Τα πλήρη αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.best-masters.com.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com