Πως προκύπτει ο Μέσος Όρος Προφορικής Βαθμολογίας της Α Λυκείου (Παράδειγμα).

Στην Α Ημερησίου  Γενικού Λυκείου έχουμε 10 Μαθήματα από τα οποία η Ελληνική Γλώσσα έχει 3 Διακριτά Γνωστικά Αντικείμενα (ΔΓΑ) , τα Μαθηματικά έχουν 2 ΔΓΑ και οι Φυσικές Επιστήμες έχουν  3 ΔΓΑ. Ο Μ.Ο προκύπτει από τους βαθμούς των 10 Μαθημάτων με στρογγυλοποίηση στο 1 δεκαδικό ψηφίο (Νόμος 4186). Πατήστε  εδώ για να δείτε ένα παράδειγμα.
O 4186 λέει:n4186

5 thoughts on “Πως προκύπτει ο Μέσος Όρος Προφορικής Βαθμολογίας της Α Λυκείου (Παράδειγμα).

 1. ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΕΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ,
  ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ;
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 2. Είναι λάθος ο διαιρέτης. Ο νόμος λέει δια του αριθμού των μαθημάτων και όχι των διακριτών αντικειμένων.

  • Στο παραπάνω παράδειγμα ο διαιρέτης είναι ο αριθμός των μαθημάτων (10) και όχι των διακριτών αντικειμένων(15). Το λάθος που το βλέπετε;

   • Το λάθος είναι δικό μου, σε ότι αφορά στη διατύπωση.
    Η 152212/Γ2/04-12-2012 οδηγία του ΥΠΑΙΘ, λέει ότι ο διαιρέτης είναι το 15 στο παράδειγμα.

    • η υπουργικη αποφαση αυτη ειναι για το σχολικο ετος 2012-2013 και οχι για το ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com