Σπουδές στη Κύπρο

Last updated on November 16th, 2009 at 07:36 pm

Αθήνα,  22 Ιουνίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΠΘ

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι όσοι ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου το ακαδ. έτος 2009-10 με κριτήριο το βαθμό πρόσβασης από τις πανελλήνιες εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση και τη βεβαίωση πρόσβασης με τη δήλωση προτίμησης σχολών για τα εν λόγω ιδρύματα μεταξύ 8 και 24 Ιουλίου 2009 στο Σπίτι της Κύπρου (Ηρακλείτου 10, τκ 10673 Κολωνάκι, Αθήνα, τηλ 210-3641217, 3641218) ή στο Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη (Λ. Νίκης 37, Τ.Θ. 50046, τκ 54013 Θεσσαλονίκη, τηλ 2310-260611) ή στη Συντονιστική Επιτροπή Αξιολόγησης Ελλαδιτών Υποψηφίων (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστημιούπολη, 1678 Λευκωσία, Κύπρος, με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 24 Ιουλίου 2009).
Σχετικές πληροφορίες για την αίτηση εισαγωγής, τις σχολές που μπορούν να δηλώσει ο υποψήφιος, τη στέγαση, τη σίτιση κλπ δίνονται στις ιστοσελίδες της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου http://www.ucy.ac.cy/ και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου http://www.cut.ac.cy/studies/
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες των ανωτέρω ιδρυμάτων γύρω στις αρχές Αυγούστου 2009.

————————-

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου
http://www.moec.gov.cy/

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
http://www.highereducation.ac.cy/gr/

Σχολές και Τμήματα:Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν οι ακόλουθες Σχολές με τα Τμήματά τους:

http://www.ucy.ac.cy/Greek/conferencesG/publicationsG/undgradgr08.pdf (σελ: 231)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Σ.ΕΚ.Α.Π.)
Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) είναι η υπεύθυνη αρχή για την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.
http://www.moec.gov.cy/sekap/

Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων 2009 (Τόμος Α’)

Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. και ξένοι υπήκοοι (μέχρι 15%)
o Με κριτήριο το «γενικό βαθμό πρόσβασης των Πανελλαδικών Εξετάσεων, απόφοιτοι σχολείων μέσης εκπαίδευσης της Ελλάδας, περιλαμβανομένων και των Κυπρίων που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
o Με κριτήριο τη μέση γενική βαθμολογία του απολυτηρίου τους και τα αποτελέσματα εξετάσεων GCE ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων ή ειδικών εξετάσεων που οργανώνει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, απόφοιτοι σχολείων μέσης εκπαίδευσης κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην Κύπρου και Ελλάδας) και τρίτων κρατών (εκτός Ε.Ε.).

1 thought on “Σπουδές στη Κύπρο

  1. Τα μόρια για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο Κύπρου, υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως στην Ελλάδα ή χωρίς συντελεστές.ΟΙ βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων ξένων γλωσσών (τμήμα αγγλικής ) υπολογίζονται και πως?

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com