ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN

Last updated on April 14th, 2019 at 11:27 pm

Επαγγελματικά δικαιώματα:
-Ν. 4663/30

-Ν. 6422/34, άρθρο 3
NOMOS_6422_1934_FEK_412.pdf

-Β.Δ. 16/17.3.50, κεφ.1, άρθρο 2

-Π.Δ. 472/85

-Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6.12.79 και 36871/10.12.79 σχετικά με τη θερμομόνωση κτιρίων

-Ν. 4663/30

-Ν. 6422/34, άρθρο 3

-Β.Δ. 16/17.3.50, κεφ.1, άρθρο 2

-Π.Δ. 472/85

-Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6.12.79 και 36871/10.12.79 σχετικά με τη θερμομόνωση κτιρίων

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com