Βρείτε αν έχετε πάρει μετεγγραφή.

http://solon.it.minedu.gov.gr/

Θα χρειαστείτε τον κωδικό υποψηφίου και τα  τέσσερα αρχικά ονόματος .

met1

Ο συνολικός αριθμός των αιτούντων, οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις μεταφοράς θέσης ανέρχεται σε 8.438. Ο αριθμός των υποψηφίων που μεταφέρει τη θέση του (βάσει του άρθρου 2 της αριθμ. Φ1/182016/Β3/2013 (Β΄3030) Υπουργικής Απόφασης) ανέρχεται σε 3.782.

Δηλαδή ποσοστό ικανοποίησης 44,8%

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com