Διαμαρτυρία του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών για την πολύ μεγάλη αύξηση του αριθμού των εισακτέων

Κοινό Ψήφισμα
Συμβουλίου Ιδρύματος και Συγκλήτου του ΓΠΑ

auaΤο Συμβούλιο Ιδρύματος και η Σύγκλητος του ΓΠΑ με έκπληξη αλλά και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον αριθμό εισακτέων στο Πανεπιστήμιο μας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015. Ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 800 εισακτέους (ΦΕΚ 768/28-3-2014), αυξημένος κατά 34,5% σε σχέση με το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 και κατά 90,5% σε σχέση με το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013. Για ορισμένα δε Τμήματα του ΓΠΑ η αύξηση αυτή φτάνει στο 150%.
Η απόφαση αυτή του Υπουργείου αγνόησε, για άλλη μια χρονιά, την πρόταση του Πανεπιστημίου μας για το αριθμό των εισακτέων φοιτητών (συνολικά 460). Η πρόταση του ΓΠΑ στηριζόταν στις πραγματικές δυνατότητές του βάσει των εκπαιδευτικών υποδομών που διαθέτει, του αριθμού των μελών ΔΕΠ (182) και του λοιπού προσωπικού, καθώς και του δραστικά μειωμένου προϋπολογισμού του (περίπου 60 % σε σχέση με το 2009) έτσι ώστε να συνεχίζει να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε περισσότερους από 4000 ενεργούς φοιτητές. Εξ άλλου, η μέχρι τώρα υψηλού επιπέδου παρεχόμενη εκπαίδευση πιστοποιείται από τις πρόσφατες αξιολογήσεις των Τμημάτων του από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
Οφείλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός των εκπαιδευτικών υποδομών του Πανεπιστημίου μας περιλαμβάνει εγκαταστάσεις, όπως εκτροφές ζώων και ιχθύων, αμπελώνες, δενδροκομείο, θερμοκήπια, πιλοτικές μονάδες παραγωγής τροφίμων, οι οποίες απαιτούν συνεχή και δαπανηρή συντήρηση. Παράλληλα, οι ασφυκτικές συνθήκες στους υπόλοιπους εργαστηριακούς χώρους των φοιτητών θα θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη αλλά κυρίως την ασφαλή – για φοιτητές και διδάσκοντες – διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων.
Η απόφαση του Υπουργείου, σε αντίθεση με τις προτάσεις του Πανεπιστημίου, στην ουσία ακυρώνει τις δηλώσεις περί αυτονομίας των ΑΕΙ. Αν το Υπουργείο αντιλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο την αυτονομία των ΑΕΙ, ας αποφασίζει πλέον χωρίς να μας συμβουλεύεται και τα ΑΕΙ θα προσποιούνται ότι παρέχουν Ανωτάτη Εκπαίδευση. Διότι ουσιαστική εκπαίδευση δεν μπορεί να γίνει όταν ο αριθμός των φοιτητών υπερβαίνει πέρα από κάθε μέτρο τις διαθέσιμες υποδομές και τους πόρους.
Με την πρόσφατα δημοσιοποιηθείσα απόφαση του ΥΠΑΙΘ καθίσταται βέβαιο ότι δεν θα υλοποιηθούν κατά τα προβλεπόμενα τα προγράμματα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, με τις αναμενόμενες ολέθριες συνέπειες για το επίπεδο του Πανεπιστημίου μας αλλά και των αποφοίτων του.
Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας, μέσω της αύξησης του αριθμού των εισακτέων αποπροσανατολίζει τους υποψήφιους φοιτητές και τις οικογένειές τους, καθώς τους υπόσχεται σπουδές, ενώ στην πράξη η πλειονότητα των υποψηφίων δεν θα έχει καν τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων.
Τέλος, δεν αντιλαμβανόμαστε τη λογική να υποθάλπουμε μια λανθασμένη αντίληψη στους υποψηφίους και στις οικογένειες τους αφού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον κορεσμό της αγοράς εργασίας, η υπέρμετρη αύξηση του αριθμού των εισακτέων μόνον έξοδα και σπατάλη χρόνου υπόσχεται και ταυτόχρονα υποθηκεύει τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του ΓΠΑ και
οδηγεί στην πλήρη απαξίωση των πτυχίων τους.
Για τους λόγους αυτούς, το Συμβούλιο Ιδρύματος και η Σύγκλητος του ΓΠΑ ζητούν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να επανεξετάσει την απόφασή της.
Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε τα μεν μέλη της Συγκλήτου θα θέσουν την παραίτησή τους στη διάθεση του Πρύτανη, ο δε Πρύτανης την δική του παραίτηση στη διάθεση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Από πλευράς του, το Συμβούλιο του ΓΠΑ γνωστοποιεί ότι σκοπεύει να δημοσιοποιήσει, με αδιάσειστα στοιχεία, το γεγονός ότι το Ίδρυμα δεν εισακούεται στη λήψη τέτοιων κρίσιμων αποφάσεων από το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε οι ίδιες οι ελληνικές οικογένειες να κρίνουν αν οι ενέργειες του ΥΠΑΙΘ βοηθούν ή υπονομεύουν τελικά το επαγγελματικό μέλλον των παιδιών τους.

Πηγή

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com