Υπηρεσία ηλεκτρονικής συμβουλευτικής Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών

Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.) ανακοινώνει την έναρξη της συμβουλευτικής υπηρεσίας που θα παρέχεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://student.elegyp.gr/.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα συμβουλευτικής απευθύνεται σε φοιτήτριες (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών) που φοιτούν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Οι φοιτήτριες μπορούν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να ζητήσουν συμβουλή/βοήθεια για κάποιο θέμα που τις αφορά από ψυχολόγο ειδική σε θέματα φύλου που θα απαντά εντός 48 ωρών στα ερωτήματά τους.

Τα θέματα για τα οποία μπορούν να απευθυνθούν οι φοιτήτριες στη συμβουλευτική υπηρεσία, μπορεί να εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Θέματα σπουδών, επαγγελματικού προσανατολισμού και εξέλιξης
  • Θέματα υγείας (αρνητική εικόνα για το σώμα, ανορεξία, βουλιμία, ψυχοσωματικά προβλήματα, θέματα αναπαραγωγής-αντισύλληψης)
  • Βία κατά των γυναικών
  • Εξισορρόπηση επαγγελματικής-προσωπικής ζωής
  • Διακρίσεις με βάση το φύλο στον πανεπιστημιακό χώρο, αφάνεια και μη αναγνώριση του ακαδημαϊκού τους έργου, διεκδίκηση ίσων ευκαιριών
  • Σεξουαλική βία, βία στο πλαίσιο μιας σχέσης, σεξουαλική παρενόχληση στο πανεπιστήμιο

Η συμβουλευτική των φοιτητριών υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης με τίτλο «Ανάδειξη της Οπτικής του Φύλου και Καταπολέμηση των Έμφυλων Διακρίσεων στα Α.Ε.Ι. (ΑΦΑΙΑ)» της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων») (α’ & β’ κύκλου ), του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» (Kωδικός ΟΠΣ 302424).

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://student.elegyp.gr/ – e-mail: evi[at]elegyp[dot]gr – τηλ. 210 3688190

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com