Τι προβλέπει ο νόμος για τις μετεγγραφές

Το άρθρο 53 του νόμου 4264/2014 προβλέπει:
Άρθρο 53
Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής
Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών
1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 οι επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης που είναι: α) πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75), καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων, β) γονείς ή τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των
περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα και γ) επιτυχόντες: γ.α.) με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μετα− πτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή
στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, γ.β.) ορφανοί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ.γ.) με γονείς,
τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, γ.δ.) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990
(Α΄ 120), γ.ε.) πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος, δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε Τ.Ε.Ι..
2. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής.
3. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα υποδοχής.
4. Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους τίτλους των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Η απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της Α.ΔΙ.Π. η οποία
περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήματος του Υπουργού.
6. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αφορά στους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013−2014 και εντεύθεν.
7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.

Σε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας  27/3/2014 (εδώ) γίνεται λόγος για “ελεύθερες μετεγγραφές”  . Το δικαιούνται δεν σημαίνει “ελεύθερες μετεγγραφές”.

Καλοδήμος Δ./Υπεύθυνος ΣΕΠ-ΚΕΣΥΠ Λαμίας

© 2014, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

 •  
 •  
 •  

3 thoughts on “Τι προβλέπει ο νόμος για τις μετεγγραφές

 1. κ. Καλοδήμο,

  καλημέρα και συγχαρητήρια για την ιστοσελίδα σας και για την συνεχή ενημέρωση που προσφέρετε σε όλη την επαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα.
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις “ελεύθερες μετεγγραφές” 2014. Αν ένα παιδί τρίτεκνης ή πολυτεκνς οικογένειας περάσει πχ στο Μαθηματικό Αθήνας ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ότι με την μεταφορά θέσης θα μπορέσει να σπουδάσει σε αντίστοιχη σχολή (πχ στο Μαθηματικό Αθήνας) ή θα μπουν και άλλα κριτήρια (πχ εισοδηματικά ή Το Μαθηματικό Αθήνας θα πάρει μόνο πχ 20 φοιτητές );

  Σας ευχαριστώ προκαταβολικά

  με εκτίμηση

  Κόντες Ιωάννης

  Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – εκπαιδευτικός

  • Το δικαιούνται δεν σημαίνει “ελεύθερες μετεγγραφές”. Η άποψη μου είναι ότι θα μπουν κριτήρια και δεν θα έχουμε “ελεύθερες μετεγγραφές” όπως αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας 27/3/2014 (http://goo.gl/UCZnJq) . Υπομονή να δούμε τη σχετική Υ.Α.

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!