ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ03 & ΠΕ60

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 14 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ03 & ΠΕ60
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2Π/2008 & 3Π/2008)

Εκδόθηκαν, καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και αποστέλλονται για ανάρτηση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας τα προσωρινά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (προκηρύξεις 2Π/2008 και 3Π/2008) για τους υποψηφίους των κλάδων:ΠΕ03 Μαθηματικών και ΠΕ60 Νηπιαγωγών.

Μετά από σχετική συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι αλφαβητικοί πίνακες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ περιλαμβάνουν τα στοιχεία και την επίδοση μόνο όσων υποψηφίων πέτυχαν βαθμολογία τουλάχιστον 55 μονάδες ως βαθμό στη γραπτή εξέταση και συγχρόνως τουλάχιστον 50 μονάδες σε κάθε μία από τις δύο θεματικές ενότητες. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους με την πληκτρολόγηση του ονόματος, του επωνύμου, του αριθμού ταυτότητας και του δεκαψήφιου κωδικού συμμετοχής τους στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς, ο οποίος τους είχε δοθεί κατά την εξέταση.Η σχετική εύρεση μπορεί να γίνει από το πλαίσιο αναζήτησης της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.

Επισημαίνεται ότι οι ιδιότητες, τα τυπικά προσόντα και οι προσαυξήσεις της βαθμολογίας των υποψηφίων εμφανίζονται στους πίνακες βάσει των δηλώσεών τους.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά τους σχετικούς ελέγχους και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει με την πάροδο της Παρασκευής 10.07.2009.

Νέο Περιεχόμενο Προσωρινά Αποτελέσματα

Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ70 Δασκάλων
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ04.01 Φυσικών
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ04.02 Χημικών
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ04.04 Βιολόγων
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ04.05 Γεωλόγων
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ03 Μαθηματικών

2p2008_pe03_math_pros_el_GR.zip [server kesyp.didefth.gr]