Εκπαιδευτικά πρόγραµµα ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Εκπαιδευτικά πρόγραµµα      ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ)

Τεχνολογικής και
Θετικής κατεύθυνσης
Φοίτηση Τριετής

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ)

Φοίτηση Τριετής
Τομέας: Γεωπονίας, Τροφίμων και
Περιβάλλοντος

Ειδικότητες

Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων
Έργα Τοπίου και Περιβάλλον
Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία

Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ)

Φοίτηση Διετής (μετά την πρώτη ΓΕ.Λ ή την πρώτη ΕΠΑ.Λ)

Ειδικότητες

Αγροτικά Μηχανήματα
Αμπελουργία – Οινοτεχνία
Φυτοτεχνικές Επιχειρήσεις – Αρχιτεκτονική Τοπίου
Θερμοκηπιακές Kατασκευές & Καλλιέργειες
Δενδροκομία
Ζωοτεχνία
Γαλακτοκομία – Τυροκομία
Επιχειρήσεις Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας

Σημείωση: Τόσο τα Λύκεια (ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ) όσο και η ΕΠΑ.Σ της Αμερικανικής Γεωργικής Σκολής είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΙΣΟΤΙΜΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

http://www.afs.edu.gr

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com