ΠΤΥΧΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΠΑ.ΤΕ.Σ./ΣΕ.ΛΕ.ΤΕ.)

ΙΙΙ. ΠΤΥΧΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΠΑ.ΤΕ.Σ./ΣΕ.ΛΕ.ΤΕ.)
Οι κάτοχοι των κατωτέρω πτυχίων απαλλάσσονται της υποχρεώσεως υποβολής του πτυχίου της Α.Σ.Π.ΑΙ.
Τ.Ε. (πρώην ΠΑ.ΤΕ.Σ./ΣΕ.ΛΕ.ΤΕ.).
Α. Των Τμημάτων ΑΕΙ
α. Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών
β. Δημοτικής Εκπαιδεύσεως
γ. Επιστημών της Αγωγής ή Επιστημών Αγωγής Προδημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Αγωγής
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου.
δ. Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
ε. Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών
Β. Σχολής Νηπιαγωγών
Γ. Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Δ. Διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου στις επιστήμες της αγωγής και

Ε. Καθηγητικών Σχολών. Δηλαδή:
α. Φιλολογίας
β. Θεολογίας
γ. Μαθηματικών
δ. Φυσικών
ε. Γαλλικής Γλώσσας
στ. Αγγλικής Γλώσσας
ζ. Γερμανικής Γλώσσας
η. Καλλιτεχνικών Μαθημάτων
θ. Φυσικής Αγωγής
ι. Οικιακής Οικονομίας
ια. Μουσικής
ιβ. Θεατρικών Σπουδών
ιγ. Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
ιδ. Ιταλικής Γλώσσας
ΣΤ. Της Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ.) της ΣΕ.ΛΕ.ΤΕ.

πηγή (Προκήρυξη Αριθμός 5Π/2008/ΦΕΚ:530) :
530_15_10_08_el_GR.pdf

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com