Δικαστικές αποφάσεις αλλάζουν τον χάρτη στις Στρατιωτικές Σχολές

Βόμβα στις εισαγωγικές βάζει σειρά δικαστικών αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων της χώρας που καθιστούν ουσιαστικά ανενεργές τις διατάξεις με τις οποίες θεσπίστηκε η καθ’ υπέρβασιν εισαγωγή, σε ποσοστό 35%, των παιδιών πολυτέκνων και τριτέκνων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών καθώς και 11% στις Αστυνομικές Σχολές. Οι ρυθμίσεις αυτές του Νόμου 3966/2011 κρίθηκαν αντισυνταγματικές με τις υπ’ αριθμ. 986-988/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οπως αναφέρει ο δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης «το σκεπτικό των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών είναι ότι ο Νόμος 3648/2008 εισάγει υπέρ των τέκνων πολυτέκνων και τριτέκνων ιδιαιτέρως ευνοϊκή μεταχείριση και περιορίζει τα τέκνα των λοιπών οικογενειών, που είναι και τα περισσότερα, σε πολύ μικρό, σε σχέση με τον αριθμό τους, ποσοστό θέσεων, παραβιάζοντας τις συνταγματικές αρχές της αξιοκρατίας και της ισότητας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας εκάστου».

Πηγή:tanea.gr

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com