Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ (Παράρτημα Πύργου) (κωδ.524)

Στη ιστοσελίδα του τμήματος αναφέρεται:
http://infomm.teipat.gr/

Ίδρυση

Το Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ, ιδρύθηκε το 2003 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/17.09.2003) και άρχισε την εκπαιδευτική του λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 με έδρα την πόλη του Πύργου. Αποστολή του Τμήματος είναι η κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου των σύγχρονων τεχνολογιών των Πληροφοριακών Συστημάτων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η δημιουργία στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες στην ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, πλαισιωμένες με επιστημονικές γνώσεις στον τομέα της μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Αποστολή

Οι μεταλλάξεις που έχουν συντελεστεί στην δομή και τον χαρακτήρα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έχουν καταστήσει την τεχνολογία σημαντικό παράγοντα τόσο στον οργανωτικό μετασχηματισμό τους, όσο και στην ανάπτυξη νέου «τύπου» Μέσων (π.χ. διαμόρφωση ηλεκτρονικής γραφής στο διαδίκτυο, δημοσιογραφία on-line, δημοσιογραφία μέσω blogging, ζωντανή παραγωγή ραδιο-τηλεοπτικού προγράμματος μέσω διαδικτύου κλπ). Σύμφωνα με όλες τις δημοσιευμένες έρευνες, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση στελεχών στον χώρο των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Αποστολή του Τμήματος είναι να προσφέρει ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που θα προετοιμάζει εξειδικευμένα στελέχη τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν στο υπό διαμόρφωση νέο τεχνολογικό περιβάλλον των ΜΜΕ.

Περιγραφή Πτυχιούχων

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος καθορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 181 (τεύχος ΦΕΚ 244/1-12-2008, τεύχος Α).

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες έτσι ώστε να:

 • Αναλύουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν εφαρμογές πολυμέσων.
 • Παράγουν προϊόντα όπως ταινίες, διαφημιστικά, ντοκιμαντέρ, video clips και υλικά παρουσίασης
 • Επεξεργάζονται το παραγόμενο οπτικο-ακουστικό υλικό (post-production)
 • Δημιουργούν γραφικά υπολογιστών σε δύο και τρεις διαστάσεις καθώς επίσης και συνθετικές ταινίες (animation)
 • Αναπτύσσουν δικτυακές εφαρμογές και να διαχειρίζονται δικτυακούς ιστοτόπους.
 • Παράγουν ραδιο-τηλεοπτική εκπομπή μέσω διαδικτύου.
 • Έχουν την γραφιστική και σελιδοποιητική επιμέλεια και την προεκτυπωτική εποπτεία κάθε είδους εντύπου (εφημερίδες, περιοδικά, αφίσες, διαφημιστικά φυλλάδια, κλπ).
 • Έχουν την γραφιστική επιμέλεια ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (newsletters, παρουσιάσεων κλπ).
 • Χειρίζονται ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης δημοσιογραφικής ύλης που αυτοματοποιούν ολόκληρη την ροή εργασίας μια εφημερίδας.
 • Γνωρίζουν τον τρόπο επιτυχούς επικοινωνίας με τον θεατή, ακροατή αναγνώστη.
 • Προγραμματίζουν και να αυτοματοποιούν την λειτουργία και την ροή των εργασιών στις μονάδες ΜΜΕ.
 • Εγκαθιστούν, χειρίζονται και προγραμματίζουν εύρος υπολογιστικών συστημάτων και περιφερειακών ήχου, εικόνας, βίντεο.

Σχετικά έγγραφα

ΦΕΚ 222/17-9-2003 (τεύχος Α) – Ίδρυση του Τμήματος ΠΛΗ&ΜΜΕ

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του πτυχιούχου του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ καθορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 181 (τεύχος ΦΕΚ 244/1-12-2008, τεύχος Α). Συγκεκριμένα:

Α. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε συνεργαζόμενοι με άλλους επιστήμονες, στον τομέα της εφαρμογής των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες έτσι ώστε να:

 1. αναπτύσσουν εφαρμογές πολυμεσικού περιεχομένου.
 2. παράγουν προϊόντα όπως ταινίες, διαφημιστικά, ντοκυμαντέρ, video clips και υλικά παρουσίασης.
 3. επεξεργάζονται το παραγόμενο οπτικό-ακουστικό υλικό (post-production).
 4. δημιουργούν γραφικά υπολογιστών σε δύο και τρεις διαστάσεις, καθώς επίσης και συνθετικές ταινίες (animation).
 5. αναλαμβάνουν την ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων διαδικτυακής παρουσίας ενός οργανισμού.
 6. παράγουν ράδιο-τηλεοπτική εκπομπή μέσω δια-δικτύου.
 7. έχουν την γραφιστική και σελιδοποιητική επιμέλεια και την προεκτυπωτική εποπτεία κάθε είδους εντύπου (εφημερίδες, περιοδικά, αφίσες, διαφημιστικά φυλλάδια, κ.λπ.).
 8. έχουν την γραφιστική επιμέλεια ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (newsletters, παρουσιάσεων κ.λπ.).
 9. χειρίζονται ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης δημοσιογραφικής ύλης που αυτοματοποιούν ολόκληρη την ροή εργασίας μιας εφημερίδας.
 10. διαχειρίζονται τον τρόπο επικοινωνίας με τον θεατή, ακροατή, αναγνώστη.
 11. προγραμματίζουν και αυτοματοποιούν τη λειτουργία και τη ροή των εργασιών στις μονάδες Μ.Μ.Ε.
 12. εγκαθιστούν, χειρίζονται και ρυθμίζουν ένα σημαντικό εύρος υπολογιστικών συστημάτων και περιφερειακών ήχου, εικόνας, βίντεο.

Β. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος έχουν επιπλέον δικαίωμα:

 1. εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
 2. απασχόλησης στο δημόσιο και εξέλιξης στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 3. συμμετοχής στην εκπόνηση μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και έργων, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Σχετικά έγγραφα

ΠΔ 181/08 – Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχου ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απόφοιτοι της σχολής  ΔΕΝ είναι ενταγμένοι στο κλάδο ΠΕ20 Καθηγητών Πληροφορικής.

Καλόδημος Δ

 •  
 •  
 •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com