Κανένας επιτυχών στις κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος ΟΔΕ του Παν. Μακεδονίας

Η αρ. 10/22-1-2015 έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αφού έλαβε υπόψη το 845/21-1-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Κατατάξεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αποφάσισε να μην εγκρίνει την εγγραφή κανενός υποψηφίου, καθώς κανείς δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 2 της Φ1/192329/Β3/16-12-2013 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «… περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα», όπως προκύπτει και από τον πίνακα βαθμολογιών, ο οποίος βρίσκεται διαθέσιμος στο αρχείο της γραμματείας.

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com