Προαγωγή σε Λύκεια και ΕΠΑΛ πιο εύκολη από ποτέ!!

Πριν το Νέο Λύκειο προαγωγή είχαμε με γενικό μέσο όρο τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα.
Με τη νέα ρύθμιση προστίθεται η Ερευνητική Εργασία στα Λύκεια και στα ΕΠΑΛ η Ερευνητική Εργασία και  το μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή που ΔΕΝ είναι γραπτώς εξεταζόμενα! Πιο κάτω ο πήχης δεν πάει!

Λύκεια
Για την προαγωγή των μαθητών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας όπου αυτό διδάσκεται.

ΕΠΑΛ
Για την προαγωγή των μαθητών από την Α΄ και Β΄ τάξη Ημερήσιου και από την Α΄ και Β΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών της ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας και του μαθήματος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή, όπου αυτά διδάσκονται.

Παράδειγμα προαγωγής στην Α Λυκείου:

poragogi-a-lyk-1415

1 thought on “Προαγωγή σε Λύκεια και ΕΠΑΛ πιο εύκολη από ποτέ!!

  1. Δεν έχω καταλάβει ακόμα αυτό με τον 9,5 μέσο όρο..μπορείτε να μου το εξηγήσετε και με τα τετράμηνα 1,2 και εξετάσεις να δω πως βγαίνει..
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Leave a Comment

5 × four =