Διαβούλευση παρωδία για την προαγωγή και τη Τράπεζα Θεμάτων.

Last updated on April 4th, 2015 at 08:02 am

Έχουν περάσει 3 μέρες και δεν έχει εγκριθεί για δημοσίευση κανένα σχόλιο. Υπάρχει τουλάχιστον ένα που το υπέβαλα χθες.  Το σχόλιο που κατέθεσα  για το άρθρο 13 είναι το εξής :

“Ο προτεινόμενος τρόπος προαγωγής στη Α και Β Λυκείου  , 9,5 μέσος όρος των γραπτώς εξεταζόμενων και το project,  κάνει την προαγωγή πιο εύκολη από ποτέ. Γελοιοποιεί την έννοια της αξιολόγησης και  πλήττει την αξιοπιστία του απολυτήριου Λυκείου.   Πλέον η προαγωγή είναι πιο δύσκολη στο Γυμνάσιο (Υποχρεωτική Εκπαίδευση) από το Λύκειο !!! Με την υπάρχουσα ρύθμιση μπορείς να προαχθείς με βαθμούς πολύ κάτω από τη βάση σε ΟΛΑ τα βασικά μαθήματα (βλέπε παράδειγμα εδώ: http://sep4u.gr/13464 ). Η πρόταση μου είναι να υιοθετηθεί ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ αυτό που ισχύει στο Γυμνάσιο: Μ.Ο. ολόκληρο 10 (χωρίς στρογγυλοποίηση)  σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα . Για την παραπομπή στο Σεπτέμβριο να ισχύσουν ότι ισχύουν για το Γυμνάσιο με 3 μαθήματα αντί 4 για να είναι  η προαγωγή  στο Λύκειο λίγο πιο δύσκολη από το Γυμνάσιο. (Αναλυτικά η προαγωγή στο Γ/σιο εδώ : http://goo.gl/nQmSCS ). Πέρα από το ΜΟ 10 πρέπει να υπάρχουν και ελάχιστες βαθμολογίες σε κάποια μαθήματα. Δεν μπορεί να προάγεσαι με 5 Μαθηματικά και Γλώσσα 5. Η πρόταση μου είναι να μπει ελάχιστος βαθμός σε όλα τα Μαθήματα 7 ή 8.

Ο προτεινόμενος τρόπος προαγωγής στη Α και Β ΕΠΑΛ , 9,5 μέσος όρος των γραπτώς εξεταζόμενων με τον ΣΕΠ και το project,  κάνει την προαγωγή πιο εύκολη από ποτέ και προφανώς πολύ πιο εύκολη από το Λύκειο γιατί στα εξεταζόμενα μαθήματα εκτός από το   project προστίθεται και ο ΣΕΠ. Επειδή το απολυτήριο του ΕΠΑΛ είναι ισότιμο με εκείνο του Γενικού Λυκείου πρέπει και οι προϋποθέσεις προαγωγής να είναι οι ίδιες.

Σε κάθε περίπτωση ένα καλό πλαίσιο προαγωγής είναι αυτό που ισχύει στο Γυμνάσιο ίσως με ένα μάθημα λιγότερο για να είναι η προαγωγή στο Λύκειο λίγο πιο δύσκολη από το Γυμνάσιο (Υποχρεωτική Εκπαίδευση)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΤΘ). Η ΤΘ ήταν μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση και κακώς έγινε προαιρετική.  Μια πρόταση που θα μπορούσε να υιοθετηθεί είναι: Τα θέματα να επιλέγονται από τη ΤΘ υποχρεωτικά όχι με ηλεκτρονική κλήρωση αλλά με προσωπική επιλογή του διδάσκοντα. Δηλαδή να επιλέγει ο διδάσκων εκπαιδευτικός τα θέματα υποχρεωτικά από τη ΤΘ.”

Παράδειγμα προαγωγής στην Α Λυκείου σύμφωνα με το άρθρο 13:
poragogi-a-lyk-1415

Για τη διαβούλευση πατήστε εδώ  . Τα άρθρα που αφορούν το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. είναι το 13 και 14

opengov-0415

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com