Ωρολόγια προγράμματα, διορισμοί και επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Κύπρο

Στις 7 Νοεμβρίου 2014, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παρουσίασε στις εκπαιδευτικές οργανώσεις τις προτάσεις για το “Νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση», το «Νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών” και για τη “Νέα ενιαία πολιτική για την επιμόρφωση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών λειτουργών”.

Οι προτάσεις αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την έναρξη ενός δομημένου διαλόγου μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών οργανώσεων, με στόχο την κατάληξη σε ένα κοινά αποδεκτά πλαίσιο για το κάθε ένα από τα μείζονα θέματα που απασχολούν το εκπαιδευτικό σύστημα.

Στις 23 Μαρτίου 2015, παραδόθηκαν στις εκπαιδευτικές οργανώσεις οι αναθεωρημένες προτάσεις για την “Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών λειτουργών” και το “Σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση” καθώς και η πρόταση για το “Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα”, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις εισηγήσεις και τις προτάσεις που κατέθεσαν οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Πατήστε εδώ για δείτε την ολοκληρωμένη πρόταση για τα ωρολόγια προγράμματα, τους διορισμούς και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Ανάμεσα σε αλλά η παραπάνω ιστοσελίδα περιέχει και ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στη Β & Λυκείου και μπορείτε να δείτε εδώ
topbanner-ministry

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com