Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αστυνομίας.

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 9 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Η προκήρυξη εδώ

Ο αριθμός των εισακτέων είναι 250 στη σχολή Αστυφυλάκων και 40 στη σχολή Αξιωματικών όπως και το 2014.
Αξίζει να αναφερθεί ότι από τις 250 θέσεις ποσοστό 87%, ήτοι διακόσιες δώδεκα (212) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Β΄ ομάδα). Οι υπόλοιποι 38 εισακτέοι αντιστοιχούν σε άλλες κατηγορίες. Οι υποψήφιοι από τα ΕΠΑΛ Ομάδα Α θα διεκδικήσουν το 3% των θέσεων δηλαδή 7 θέσεις.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 19-06-2015.

astynomia1314
astynomia-kat-2015

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι εν δυνάμει υποψήφιοι είναι από 8x6x4=192 περιπτώσεις!!!

Καλοδήμος Δ. |Υπεύθυνος ΣΕΠ |ΚΕΣΥΠ Λαμίας