Με πτυχίο ένας στους τρεις ανέργους το 2009

Με πτυχίο ένας στους τρεις ανέργους το 2009
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Γεωργάκης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο www.tanea.gr : Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009

ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ανέργους το 2009 είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ενώ στο τέλος του έτους από την έκρηξη των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, με επίκληση την οικονομική κρίση, το σύνολο των ανέργων θα φθάσει τις 570.000, από 460.000 που καταγράφονται σήμερα.
Και τα νέα στοιχεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ καταγράφουν ραγδαία αύξηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης- υποκαθιστώντας μόνιμες θέσεις εργασίας- ενώ συνεχώς διευρύνεται η ανασφάλεια και η απορρύθμιση σε όλα τα θέματα της αγοράς εργασίας, όπως είναι η υπερωριακή αμοιβή, οι εργασιακές σχέσεις, το εισόδημα και η ασφάλιση.
Τονίζεται ότι ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα που αναγκάζονται σήμερα να εργασθούν με ευέλικτες μορφές απασχόλησης, ανασφάλιστοι και με μειωμένες αποδοχές (μερική και προσωρινή απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, εποχική απασχόληση, ενοικίαση εργαζομένων κ.ά.).

6% υψηλότερα η ανεργία

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα είναι κατά 6% υψηλότερο από αυτό που καταγράφει η ΕΣΥΕ (9,3% για το πρώτο τρίμηνο του 2009), καθώς δεν καταγράφονται:

●Περίπου 90.000 (2,5%) που απασχολούνται με προγράμματα sτage.

●Περίπου 150.000 (3,5%) άνεργοι που έχουν εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια αναζήτησης εργασίας.

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι καταγράφονται ως εργαζόμενοι περίπου 300.000 «εργαζόμενοι» που δουλεύουν το πολύ 14 ώρες την εβδομάδα.

Εξάλλου, από το σύνολο των ανέργων (462.343), το 86,7% αναζητά εργασία με πλήρη απασχόληση.

Αναλυτικά, το 40,8% των ανέργων αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 45,8% αναζητά πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση. Ένα σημαντικό ποσοστό ανέργων (11,1%) απέρριψε κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή:
>δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (24,2%)
>δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (23,1%)
>δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (17,5%).