Οι επιπτώσεις της υπερπαραγωγής γιατρών

πατήστε εδώ για να δείτε μια αξιόλογη συζήτηση για τον υπερβολικό αριθμό γιατρών στην Ελλάδα.

“«Το πρόβλημα της κατάχρησης εξετάσεων στη χώρα μας ωστόσο είναι δύσκολο να ελεγχθεί, καθώς… ξεχειλίζουμε και από γιατρούς. Σύμφωνα με διεθνή δεδομένα, ο αριθμός των γιατρών στην Ελλάδα δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τις 40.000. Η πραγματικότητα όμως διαφέρει κατά πολύ από τις κατευθυντήριες οδηγίες- η χώρα μας είναι πρώτη στον κόσμο στην παραγωγή γιατρών, καθώς ανά 1.000 κατοίκους αντιστοιχούν 6,2 γιατροί. Κι όλα αυτά την ώρα που στην Αγγλία η αντιστοιχία ανάμεσα σε πολίτες και γιατρούς είναι 3,34 ανά 1.000 κατοίκους και στη Γερμανία 3,89. Το αποτέλεσμα είναι να χορηγούνται ανεξέλεγκτα και ανεξάρτητα από τις πραγματικές ανάγκες οι εξετάσεις και να δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για προκλητή ζήτηση.»
Πηγή: εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com