Συμπληρώστε το Μηχανογραφικό πριν μάθετε τους βαθμούς σας.

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 8 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Μια από τις πολλές παθογένειες των συστημάτων πρόσβασης τα τελευταία χρόνια είναι και η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού μετά την ανακοίνωση των βαθμών των πανελλαδικών εξετάσεων. Η γνώση των βαθμών σε πολλές περιπτώσεις αλλοιώνουν την επιλογή των υποψηφίων. Ένα παράδειγμα: υποψήφιος θέλει να περάσει στο Μαθηματικό. Όμως γράφει πολύ καλά και πιάνει και σχολές με μεγαλύτερη βάση. Έτσι δηλώνει π.χ Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς & Μηχανικούς Η/Υ που δεν ήταν στις αρχικές του επιλογές. Πέφτει στη παγίδα να αξιολογήσει τις σχολές με βάση τα ελάχιστα μόρια εισαγωγής και όχι με βάση  τις πραγματικές του επιθυμίες . Άλλο παράδειγμα : Δεκαετίες τώρα οι βάσεις στις Φυσικομαθηματικές σχολές έχουν την εξής σειρά από την μεγαλύτερη προς τη μικρότερη : Βιολογικό, Χημικό, Φυσικό, Μαθηματικό. Όπως έχει αποδείξει η ζωή οι επαγγελματικές δυνατότητες έχουν μάλλον  την αντίστροφη σειρά!
Το Μηχανογραφικό πρέπει να συμπληρώνεται πριν την ανακοίνωση των βαθμών με την υπόθεση ότι έχουμε γράψει σε όλα άριστα και με βάση τις πραγματικές επιθυμίες μας.
Πειραματιστείτε με την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού εδώ

compare_jobs
Καλοδήμος Δ. | Υπεύθυνος ΣΕΠ |ΚΕΣΥΠ Λαμίας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.