Σε ποια μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων είναι δύσκολο το άριστα

Στον παρακάτω πίνακα είναι οι βαθμολογίες 18-20 στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την 5ετία 2010-2014. Τεχ. Κατ.1 είναι ο κύκλος Τεχνολογίας και η Τεχ. Κατ2 ο κύκλος Πληροφορικής στον οποίο είναι η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.

pe-1820

Από τα παραπάνω στοιχεία εντύπωση προκαλεί το μεγάλο ποσοστό των υποψηφίων της Θετικής Κατεύθυνσης που παίρνει άριστα στη Χημεία και τη Βιολογία Κατεύθυνσης . Περίπου 1 στους 3 γράφει άριστα!
Στο παρακάτω εμφανίζονται οι επιδόσεις από 15 έως 20.
pe-1520-1014
Η παραπάνω εικόνα σε pdf εδώ
Αφορμή για την παραπάνω έρευνα ήταν ερώτημα σχετικά με τον αποτελεσματικότερο τρόπο διεκδίκησης των κοινών σχολών του 4ου Πεδίου για τις Πανελλαδικές του 2016 με τα 4 μαθήματα.
pe-2016-prosvasi

 

Καλοδήμος Δ.

7 thoughts on “Σε ποια μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων είναι δύσκολο το άριστα

 1. Δημήτρη νόμιζα ότι (απαντώντας στο ερώτημα σχετικά με τον αποτελεσματικότερο τρόπο διεκδίκησης των κοινών σχολών του 4ου Πεδίου για τις Πανελλαδικές του 2016 με τα 4 μαθήματα)
  ως Φυσικός ήθελες να τονίσεις ότι θα εισάγονται μαθητές χωρίς να εξετάζονται στη Φυσική αλλά και στο να εξετάζονται σε πιο «εύκολα» μαθήματα στις κοινές σχολές. Παρατηρώ ότι θέλεις να τονίσεις το αντίθετο, ότι δηλαδή είναι πιο «εύκολη» η Χημεία και Η Βιολογία σε σχέση με το μάθημα της Πληροφορικής.
  Προφανώς, όπως αναφέρω, δε δίνουν οι ίδιοι μαθητές τα ίδια μαθήματα. Όμως τα πιο βασικά (Μαθηματικά Κατεύθυνσης και Φυσική Κατεύθυνσης) είναι κοινά. Άρα από μόνη τους η παράθεση των στοιχείων για τα ποσοστά της Χημείας και της Πληροφορικής δε λέει τίποτα, ενώ η αντιστοίχησή τους με τα ποσοστά των Μαθηματικών Κατεύθυνσης και Φυσικής Κατεύθυνσης είναι ο προσφορότερος τρόπος για να γίνει σύγκριση.
  Η σύγκριση αυτή απέδειξε:
  1. Στην Τεχνολογική Κατεύθυνση ΙΙ (που ακολουθεί η πλειονότητα των μαθητών) οι μαθητές έχουν χαμηλότερη βαθμολογία σε όλα τα αντίστοιχα μη κοινά μαθήματα (Χημεία με Πληροφορική και Βιολογία με Α.Ο.Δ.Ε.).
  2. Ναι μεν στη Χημεία γράφουν καλύτερα από την Πληροφορική, όμως στα Μαθηματικά και στη Φυσική οι μαθητές της Θετικής Κατεύθυνσης γράφουν πολύ καλύτερα σε σχέση με τους μαθητές της Τεχνολογικής ΙΙ. Αυτό αποδεικνύει ότι τα θέματα των εξετάσεων (όχι το μάθημα, διότι δεν υπάρχει «εύκολο» μάθημα) στην Πληροφορική είναι ευκολότερα από αυτά της Χημείας. Αν κάνουμε σύγκριση και μεταξύ της Βιολογίας Κατεύθυνσης και της Α.Ο.Δ.Ε., τότε θα δούμε ακόμη μεγαλύτερες αποκλίσεις.
  Συμπερασματικά:
  Συμφέρει κάποιον μαθητή να ακολουθήσει την Τεχνολογική Κατεύθυνση ΙΙ, παρά τη Θετική Κατεύθυνση για να εισαχθεί σε κάποια από τις κοινές σχολές.

  • Δεν είχα ΚΑΜΙΑ πρόθεση να θίξω τη Φυσική από την οποία απέχω τουλάχιστον μια δεκαετία.
   Δεν είχα στόχο να απαντήσω στο ερώτημα “Τεχνολογική Κατεύθυνση ΙΙ ή Θετική Κατεύθυνση ” που πλέον δεν απασχολεί κανένα.
   Η αφορμή , όπως αναφέρω και στο άρθρο, ήταν ερώτημα για την αποτελεσματικότερη επιλογή για την εισαγωγή στα Παιδαγωγικά με το ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ το 2016.

 2. Πράγματι οι μαθητές της Τεχνολογικής ΙΙ, είναι λιγότερο καλοί από τους μαθητές της Θετικής. Αυτό όχι μόνο θα εξακολουθήσει να ισχύει και στο νέο σύστημα, αλλά θα γιγαντωθεί (βλέπε και διαφορετικά θέματα και στα Μαθηματικά Προσανατολισμού).
  Ακολουθεί μία ανάλυση για να αποδειχθεί το πόσο πιο εύκολα ήταν τα θέματα στην Πληροφορική σε όλα τα τελευταία πέντε χρόνια. Προφανώς αν γίνει σύγκριση της Βιολογίας Κατεύθυνσης με το μάθημα της Α.Ο.Δ.Ε., τότε θα αντιληφθούν και οι μη ειδήμονες το γιατί οι μαθητές επέλεγαν την Τεχνολογική ΙΙ Κατεύθυνση και όχι τη Θετική Κατεύθυνση.
  Τώρα με πολύ πιο εύκολα θέματα στα μαθήματα της Πληροφορικής, των Μαθηματικών (όπως αναφέρθηκε), αλλά και της Ιστορίας ή της ΑΟΘ, αντιλαμβανόμαστε γιατί θα έχει μεγάλη προσέλευση η ομάδα προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής

  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ
  Για να γίνει σωστά η σύγκριση, που αναφέρεται στο τίτλο, πρέπει να αναφερόμαστε σε όμοιες καταστάσεις. Επειδή δε διαγωνίζονται οι ίδιοι μαθητές στα δύο αυτά μαθήματα της Πληροφορικής και Χημεί-ας, γίνεται σύγκριση του καθενός από αυτά με ένα από τα άλλα δύο μαθήματα που διαγωνίζονται όλοι οι μαθητές και μάλιστα με τα ίδια θέματα. Τα κοινά μαθήματα στα οποία διαγωνίζονται όλοι οι μαθητές της Θετικής κατεύθυνσης και της Τεχνολογικής ΙΙ κατεύθυνσης είναι τα Μαθηματικά κατεύθυνσης και οι Φυσική κατεύθυνσης (σε ένα από τα μαθήματα γενικής παιδείας δεν εξετάζονται όλοι οι μαθητές, λόγω της επιλογής, το δε μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας δίνεται μεν από όλους, αλλά δεν είναι μάθημα θετικών επιστημών, όπως είναι τα αναφερθέντα τέσσερα μαθήματα: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Πληροφορική). Γίνεται λοιπόν σύγκριση του μαθήματος της Χημείας με το μάθημα των Μαθηματικών θετικής κατεύθυνσης (στο οποίο εξετάζονται οι ίδιοι μαθητές) και του μαθήματος της Πληροφορικής με το μάθημα των Μαθηματικών τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ (στο οποίο εξετάζονται οι ίδιοι μαθητές).
  Παρατίθενται ακολούθως πίνακες στους οποίους καταγράφονται τα ποσοστά των μαθητών για τα τελευταία πέντε έτη στις τρεις κλίμακες: 15 – 20, 10 – 14,9 και 0 – 9,9.

  15-20 10-14,9 0-9,9 15-20 10-14,9 0-9,9
  2010 67,61 16,20 16,16 2010 49,31 25,28 25,39
  2011 62,41 17,17 19,38 2011 29,07 31,69 39,21
  2012 51,43 23,14 25,59 2012 28,30 31,09 40,58
  2013 47,94 25,61 26,42 2013 17,08 35,07 47,82
  2014 51,57 24,69 23,73 2014 40,00 31,48 28,53
  ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  ΘΕΤΙΚΗΣ

  15-20 10-14,9 0-9,9 15-20 10-14,9 0-9,9
  2010 31,89 20,35 47,74 2010 17,98 20,66 61,33
  2011 33,93 22,86 43,19 2011 9,30 17,14 72,53
  2012 34,65 24,03 41,29 2012 8,68 17,48 73,81
  2013 29,58 19,38 51,01 2013 5,20 16,74 78,03
  2014 23,7 24,96 51,34 2014 15,44 24,23 60,33
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΚΗΣ ΙΙ

  Ακολούθως διαιρώντας το κάθε ποσοστό από τον πίνακα της Χημείας με το αντίστοιχο ποσοστό από τον πίνακα των Μαθηματικών (εννοείται για το ίδιο έτος και στην ίδια περιοχή της αναφερθείσας κλίμακας) και προκύπτουν οι ακόλουθοι πίνακες:

  ΧΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  1,37 0,64 0,64 1,77 0,98 0,78
  2,15 0,54 0,49 3,65 1,33 0,60
  1,82 0,74 0,63 3,99 1,37 0,56
  2,81 0,73 0,55 5,69 1,16 0,65
  1,29 0,78 0,83 1,53 1,03 0,85

  Ο αριθμός 1,37 στην πρώτη στήλη και πρώτη γραμμή στον αμέσως προηγούμενο πίνακα της Χημείας προέκυψε με διαίρεση του αριθμού 67,61, ως διαιρετέος (βρίσκεται στην πρώτη στήλη και πρώτη γραμμή του αρχικού πίνακα της Χημείας) με τον αριθμό 49,31, ως διαιρέτης (βρίσκεται στην πρώτη στήλη και πρώτη γραμμή του αρχικού πίνακα των Μαθηματικών κατεύθυνσης της θετικής) και δείχνει ότι το έτος 2010 οι μαθητές της Θετικής κατεύθυνσης έγραψαν καλύτερα κατά 37% στη Χημεία από ότι στα Μαθηματικά κατεύθυνσης στην περιοχή βαθμών 15 – 20. Ακριβώς με την ίδια λογική προέκυψαν οι υπόλοιποι δεκατέσσερις αριθμοί του προηγούμενου πίνακα της Χημείας.
  Όμοια ο αριθμός 1,77 στην πρώτη στήλη και πρώτη γραμμή στον αμέσως προηγούμενο πίνακα της Πληροφορικής προέκυψε με διαίρεση του αριθμού 31,89, ως διαιρετέος (βρίσκεται στην πρώτη στήλη και πρώτη γραμμή του αρχικού πίνακα της Πληροφορικής), με τον αριθμό 17,98, ως διαιρέτης, (βρίσκεται στην πρώτη στήλη και πρώτη γραμμή του αρχικού πίνακα των Μαθηματικών κατεύθυνσης της Τεχνολογικής ΙΙ) και δείχνει ότι το έτος 2010 οι μαθητές της Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ έγραψαν καλύτερα κατά 37% στην Πληροφορική από ότι στα Μαθηματικά κατεύθυνσης στην περιοχή βαθμών 15 – 20. Ακριβώς με την ίδια λογική προέκυψαν οι υπόλοιποι δεκατέσσερις αριθμοί του προηγούμενου πίνακα της Πληροφορικής.
  Τέλος γίνεται διαίρεση του κάθε αριθμού από τον προηγούμενο πίνακα της Χημείας με τον αντίστοιχό του (ίδια στήλη και ίδια γραμμή) στο προηγούμενο πίνακα της Πληροφορικής (αλλά και αντίστροφα). Παράδειγμα: Διαιρείται ο αριθμός 1,37 ως διαιρετέος (37 στην πρώτη στήλη και πρώτη γραμμή στον αμέσως προηγούμενο πίνακα της Χημείας) με τον αριθμό 1,77, ως διαιρέτη (στην πρώτη στήλη και πρώτη γραμμή στον αμέσως προηγούμενο πίνακα της Πληροφορικής) και προκύπτει ο αριθμός 0,77. Αν η διαίρεση γίνει αντίστροφα τότε προκύπτει ο αντίστροφος του αριθμού 0,77, που είναι ο 1,29. Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει ότι τα θέματα στην Πληροφορική ήταν κατά 29% ευκολότερα (για το συγκεκριμένο έτος και τη συγκεκριμένη κλίμακα) από τα θέματα της Χημείας. Ακολουθείται αυτή η διαδικασία και προκύπτουν οι ακόλουθοι πίνακες:

  0,77 0,65 0,82 1,29 1,54 1,22
  0,59 0,41 0,83 1,70 2,46 1,20
  0,46 0,54 1,13 2,20 1,85 0,89
  0,49 0,63 0,85 2,03 1,59 1,18
  0,84 0,76 0,98 1,19 1,31 1,02

  Παρατηρείται ότι στις δεκατέσσερις από τις δεκαπέντε περιπτώσεις τα θέματα της Πληροφορικής είναι ευκολότερα από τα θέματα της Χημείας και μάλιστα μέχρι και του ποσοστού 146%. Αυτό φανερώνει ότι πράγματι τα θέματα της Πληροφορικής είναι σχεδόν πάντοτε πολύ ευκολότερα από τα θέματα της Χημείας (μέσος όρος 51,13%).

  Ακολουθεί η αντίστοιχη σύγκριση με τη Φυσική κατεύθυνσης:

  15-20 10-14,9 0-9,9 15-20 10-14,9 0-9,9
  2010 67,6 16,2 16,16 2010 50,35 25,73 23,89
  2011 62,4 17,17 19,38 2011 31,55 27,22 41,2
  2012 51,4 23,14 25,59 2012 25,32 29,61 45,05
  2013 47,9 25,61 26,42 2013 28,94 33,61 38,42
  2014 51,6 24,69 23,73 2014 40,16 24,86 34,97
  ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ

  15-20 10-14,9 0-9,9 15-20 10-14,9 0-9,9
  2010 31,9 20,35 47,74 2010 17,33 21,31 61,32
  2011 33,9 22,86 43,19 2011 9,62 16,18 74,17
  2012 34,7 24,03 41,29 2012 6,97 14,67 78,32
  2013 29,6 19,38 51,01 2013 8,75 19,27 71,96
  2014 23,7 24,96 51,34 2014 13,62 16,93 69,46
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΙ

  1,34 0,63 0,68 0,73 0,66 0,87
  1,98 0,63 0,47 0,56 0,45 0,81
  2,03 0,78 0,57 0,41 0,48 1,08
  1,66 0,76 0,69 0,49 0,76 0,97
  1,28 0,99 0,68 0,74 0,67 0,92

  1,84 0,95 0,78 1,37 1,52 1,15
  3,53 1,41 0,58 1,78 2,24 1,24
  4,97 1,64 0,53 2,45 2,10 0,93
  3,38 1,01 0,71 2,04 1,32 1,03
  1,74 1,47 0,74 1,36 1,48 1,09

  Πάλι προκύπτει ότι τα θέματα της Πληροφορικής είναι ευκολότερα από τα θέματα της Χημείας και μάλιστα κατά 54 %.

  • Νομίζω ότι δεν μπορεί να συγκρίνονται ανόμοια πράγματα. Σύγκριση θα μπορούσε να γίνει αν οι ίδιοι μαθητές διαγωνιζόταν σε χημεία και πληροφορική.
   Η δική μου ανάλυση λέει από 18-20 ΑΕΠΠ γράφει το 13,7% και Χημεία κατ. το 31,5%, από 15-20 ΑΕΠΠ γράφει το 30,8% και Χημεία κατ. το 56,2%.
   Δεν καταλήγω σε συμπέρασμα για το ποιο είναι πιο δύσκολο γιατί έχουν διαγωνισθεί διαφορετικοί μαθητές και επομένως δεν μπορεί να γίνει σύγκριση.

 3. κ. Καλοδήμο συγχαρητήρια για τη δουλειά σας ! Ένα ερώτημα να σας απευθύνω που θα απασχολήσει αρκετούς φετινούς υποψήφιους θετικής κατεύθυνσης που επιθυμούν να ξαναδώσουν πανελλαδικές το 2016, δεδομένης και της αλλαγής στην εξεταστέα ύλη της Χημείας. Να ξαναδοκιμάσουν με 4 μαθήματα ή με τα 6 (διεκδικώντας το 10% των θέσεων); Μια εκτίμησή σας, που θα συνηγορούσε υπέρ ή κατά θα βοηθούσε τους απόφοιτους να καταλήξουν σε μια απόφαση αλλά και γονείς να αντιληφθούν τις παγίδες αυτής της επιλογής. Σας ευχαριστώ πολύ !

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com