ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ : ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Καστοριά)

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν , σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, οι οποίες τους επιτρέπουν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, υποστηρίζοντας επιτυχώς την αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορικής σε όλους τους τομείς εφαρμογής τους στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.

Οι πτυχιούχοι απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και επαγγελματίες, σε όλους τους τομείς αξιοποίησης των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, σε θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη, την ανάπτυξη, τη διαχείριση, την εφαρμοσμένη έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν τους καθιστούν ικανούς να διεκπεραιώνουν λειτουργίες Πολιτικής και Διοίκησης χρήσης Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Ανάπτυξης, Παροχής Υπηρεσιών, Τεχνικής Υποστήριξης, Εποπτείας και Ελέγχου, Εφαρμοσμένης Έρευνας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Μπορούν επίσης:

  • να επιδιώξουν Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά ιδρύματα του Εσωτερικού ή Εξωτερικού,
  • να παρακολουθήσουν στηριζόμενοι στο υπόβαθρο των σπουδών τους τις ταχύρυθμες εξελίξεις, τόσο θεωρητικές όσο και τεχνολογικές, στο γνωστικό τους αντικείμενο.

Συγκεκριμένα στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ.
Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τελευταία τροποποίηση 20 Ιουνίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 9 Ιουλίου, 2009 11:02