Σπουδές στη Γερμανία

Δημοφιλής εκπαιδευτικός προορισμός παραμένει η Γερμα- νία. Η χώρα της Κεντρικής Ευρώπης απαριθμεί περισσότερα από 390 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία είναι κρατικά ή επίσημα αναγνωρισμένα από το γερμανικό κράτος. Εφαρμόζονται συνολικά 16.000 προγράμματα σπου- δών. Από αυτά περίπου τα 1.500 είναι αγγλόφωνα. Οι τομείς στους οποίους φαίνεται να εξειδικεύονται τα γερμανικά πανεπιστήμια είναι η Νομική, η Ιατρική αλλά και η Μηχανολογία, κλάδοι τους οποίους φαίνεται να προτιμούν και οι έλληνες σπουδαστές.
Το γεγονός ότι τα γερμανικά πανεπιστήμια είναι κρατικά σημαίνει πως η φοίτηση είναι δωρεάν για όλους τους σπουδαστές. Ακόμη και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σε ποσοστό μάλιστα που φτάνει το 80% προσφέρονται χωρίς δίδακτρα. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια ιδρύματα σε κρατίδια της Γερμανίας καθιέρωσαν δίδακτρα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα ή ακόμη και για όσους σπουδαστές καθυστερούν την αποφοίτησή τους τρία ή και τέσσερα εξάμηνα, ποσού 500 ευρώ το εξάμηνο. Για έναν έλληνα σπουδαστή το συνολικό μηνιαίο κόστος ζωής στη Γερμανία κυμαίνεται από 700 έως 1.200 ευρώ, ενώ μόνο για τη διαμονή σε φοιτητικές εστίες οι σπουδαστές θα πρέπει να πληρώσουν έως 400 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες:
Ινστιτούτο Goethe Τηλ. 210-3661.000
http://www.goethe.de/ins/gr/el/ath/bib/stu.html

Πηγή: εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ