Μεταπτυχιακά σε τμήματα Μαθηματικών

Last updated on October 16th, 2015 at 02:59 pm

Μαθηματικό Αθήνας εδώ

Μαθηματικό ΑΠΘ :

Μαθηματικό Πάτρας:

Στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρονται τα παρακάτω προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία καταλήγουν στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης:
ΠΜΣ “Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές” στις κατευθύνσεις:
  • Θεωρητικά Μαθηματικά
  • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
  • Υπολογιστικά Μαθηματικά και Υπολογιστική Νοημοσύνη
  • Διδακτική Μαθηματικών

Πληροφορίες: Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών, κτίριο Βιολογίας/Μαθηματικού, γραφείο 152, τηλ. 2610/99-6750, fax: 2610/99-7307, e-mail: info-mca@math.upatras.gr

ΔΠΜΣ “Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων” στις κατευθύνσεις:

  • Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών και Εφαρμογές στην Τεχνητή Εξαγωγή Συμπερασμάτων και Αποφάσεων
  • Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και Εφαρμογές στις Αποφάσεις
  • Θεωρία Αριθμητικών Υπολογισμών και Εφαρμογές στις Αποφάσεις

Πληροφορίες: Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών, κτίριο Βιολογίας/Μαθηματικού, γραφείο 152, τηλ.: 2610/99-6750, fax: 2610/99-7307, e-mail: info-mcd@math.upatras.gr

ΔΠΜΣ “Περιβαλλοντικές Επιστήμες”

Πληροφορίες: Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας, κτίριο Γεωλογίας, ισόγειο, τηλ.: 2610/99-7925, fax:2610/99-1900, e-mail:gianna@upatras.gr

Μαθηματικό Ιωαννίνων:
Α. Μαθηματικά (Ανάλυση – Άλγεβρα – Γεωμετρία).
Β. Στατιστική κα Επιχειρησιακή Έρευνα.
Γ. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική.
Δ. Μαθηματικά και Εκπαίδευση.
Αναλυτικά εδώ

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com