Τρόποι εισαγωγής των φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ πέρα τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Last updated on March 1st, 2017 at 11:30 am

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εισαγωγής φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ πέρα από τις  Πανελλήνιες Εξετάσεις.  Οι διάφορες αυτές περιπτώσεις και τρόποι είναι οι εξής:
Α. Πανελλήνιες Εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.(90%)
Β. Με το 10%.

Οι ειδικές κατηγορίες της απόφαση Αριθμ. Φ. 151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272Β/2007)
1.ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

2. ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

3. ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

4Α. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ−ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ

4Β. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

5. ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ−ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

6. ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

7. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

8. ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

9. ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Ή ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΄Η ΧΗΜΕΙΑΣ

10. Κατατάξεις πτυχιούχων από άλλα ΑΕΙ/ΤΕΙ.

11. Κύπριοι φοιτητές.

12.Μετεγγραφές από ΑΕΙ άλλων χωρών μέχρι το 2004 (10% επι των εισακταίων!!!)

Αθροιστικά οι παραπάνω τρόποι δίνουν συχνά αριθμό φοιτητών υπερδηπλάσιο του αριθμού των φοιτητών του 90%

fek_272b_2007.pdf

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com