Ειδικότητες στην ΕΠΑ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ

Η σχολή παρέχει τις παρακάτω ειδικότητες:

Οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας:

• ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
• η φοίτηση σε αυτές διαρκεί δύο σχολικά έτη (4 εξάμηνα)
• οι μαθητές είναι ηλικίας 16-23 ετών και πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι της Α΄ τάξης Λυκείου
• η αμειβόμενη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται από 4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα σε επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με όρους που ορίζονται στο Συμφωνητικό Μαθητείας
• οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για τους πρακτικά ασκούμενους μαθητές.

Από την 1/1/2011, το ποσό της επιδότησης προς τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 12 ευρώ ανά ημέρα πρακτικής άσκησης.
Η επιδότηση μπορεί να καταβάλλεται είτε στον εργοδότη είτε απευθείας στον μαθητή.
Αμοιβή του ασκούμενου μαθητή: στο 70% του κατώτατου μισθού που ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και για τα τέσσερα (4) εξάμηνα πρακτικής άσκησης.

Επικοινωνία
Διεύθυνση:ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
Ταχ. Κώδικας:351 00
Τηλέφωνο:22310-24151
Email: [email protected]
Φαξ:22310-43236

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com