Παρουσιάσεις τα επαγγέλματα των μηχανικών

Η εισήγηση του Κου Ιωάννη Μαρκατά για τους Πολιτικούς Μηχανικούς
Η εισήγηση της Κας ευτυχίας Μάστορα για τους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς
Η εισήγηση του Κου Θωμά Μπαγιάρα για τους Μηχανολόγους-Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
Η εισήγηση του Κου Αναστασίου Μπέσιου για τους Χημικούς Μηχανικούς
Η εισήγηση του Κου Θεόδωρου Γαργαβάνη για τους Αγρονόμους-Τοπογράφους Μηχανικούς

Ο Κος Ιωάννης Μαρκατάς, είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών

– Η Κα Ευτυχία Μάστορα, είναι μέλος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

– Ο Κος Θωμάς Μπαγιάρας, είναι  αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

– Ο Κος Αναστάσιος Μπέσιος,  είναι από το Σύλλογο Χημικών Μηχανικών και

– Ο Κος Γαργαβάνης Θεόδωρος, είναι γραμματέας του Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Οι παραπάνω εισηγήσεις έγιναν στα πλαίσια εκδήλωσης του ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ Λάρισας.

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com