Οι ειδικότητες στα ΕΠΑΛ Φθ/δας το σχολικό έτος 2015-2016

πατήστε εδώ

Ειδικότητες στο 1ο ΕΠΑΛ
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Κομμωτικής Τέχνης
Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Ειδικότητες στο 2ο ΕΠΑΛ
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Νοσηλευτή
Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Τα σχόλια είναι κλειστά.