Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (327)

Το τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής απαρτίζεται από τρείς τομείς:

To Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ & ΓΜ) είναι ένα από τα πλέον βασικά του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μοναδικό στον Ελληνικό χώρο. Το Τμήμα έχει πολυετή προσφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας καθώς αποτελεί το κύριο εκφραστή των εγγειοβελτιωτικών έργων στην γεωργία της χώρας μας, από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα,  με την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στο έδαφος (γονιμότητα, αντιμετώπιση ερημοποίησης των γεωργικών γαιών), την διαχείριση των υδατικών πόρων και τις τεχνικές των αρδεύσεων (85% της ετήσιας κατανάλωση νερού στην Ελλάδα), τιςγεωργικές κατασκευές (θερμοκήπια, στάβλοι), το γεωργικό – μηχανολογικό εξοπλισμό (γεωργικά μηχανήματα, αυτοματισμοί), τις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία και την προστασία – αξιοποίηση του γεωργικού περιβάλλοντος γενικότερα. Η ερευνητική εμπειρία του τμήματος είναι συνεχής και σημαντική. Τα διεθνή ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται μόνο από το τμήμα αποτελούν σε μέση ετήσια βάση πάνω από το 30% των συνολικών προγραμμάτων όλων των τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε τομείς αιχμής σύμφωνα και με τη τελευταία αξιολόγηση του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ.

Αγροτικών κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας
Παρουσίαση του Τομέα ΑΚ&ΓΜ στους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ 5ου εξαμήνου για την επιλογή κατεύθυνσης (PowerPoint)
http://www.afp.aua.gr/wp-content/uploads/2011/07/Introduction-to-LFM.pdf
http://www.afp.aua.gr/wp-content/uploads/2011/07/Introduction-to-LFS.pdf

Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Παρουσίαση του Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ
http://www.afp.aua.gr/wp-content/uploads/2011/07/Welcome-2013_wrm.pdf
http://www.afp.aua.gr/wp-content/uploads/2011/07/program.pdf

Εδαφολογία και Γεωργική Χημεία
Παρουσίαση του Τομέα Ε&ΓΧ στους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ
http://www.afp.aua.gr/wp-content/uploads/2011/07/edafologia.pdf

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com