Δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας για τις Μετεγγραφές [video]

Τα θέματα Παιδείας ξεκινούν από το 18ο λεπτό

Ο Υπουργός λέει  ότι ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να μετεγγράφονται οι ισοψηφούντες ! Αυτό δεν αναφέρεται πουθενά στο νόμο. To άρθρο 21 παράγραφος 7 του ν. 4332/2015  αναφέρει: ”  Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης”

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com