Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ καταλαμβάνουν για άλλη μία χρονιά κορυφαίες θέσεις σε διεθνές επίπεδο στη λίστα κατάταξης Eduniversal!

Άλλη μία σημαντική διάκριση έρχεται να προστεθεί στα επιτεύγματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών! Στη διεθνή λίστα κατάταξης Eduniversal, ανακοινώθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 τα καλύτερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), όπου το ΟΠΑ κατέλαβε και πάλι κορυφαίες θέσεις. Αξιολογήθηκαν περισσότερα από 12.000 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε 31 επιστημονικά πεδία. Η τελική κατάταξη καθορίστηκε μέσω μιας παγκόσμιας έρευνας (Best Masters Survey) στην οποία συμμετείχαν 5000 στελέχη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων υπεύθυνα για την αποδοχή διεθνών φοιτητών, 800.000 φοιτητές και πάνω από 10.000 εκπρόσωποι ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από 154 χώρες. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε περιλαμβάνει κριτήρια, όπως η φήμη του Προγράμματος, οι προοπτικές απασχόλησης των τελειοφοίτων, καθώς και το επίπεδο ικανοποίησής τους.

Συγκεκριμένα, δεκατέσσερα (14) ΠΜΣ του ΟΠΑ κατέλαβαν εξαιρετικά υψηλές θέσεις στο επιστημονικό τους πεδίο. Τα περισσότερα από αυτά βελτίωσαν τη σειρά κατάταξή τους στη σχετική λίστα σε σχέση με τα δύο προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.

Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τις κατατάξεις των ΠΜΣ του ΟΠΑ των τριών τελευταίων ακαδημαϊκών ετών.

ο πίνακας