Κάτω από το Μ.Ο. της Ε.Ε. η μαθητική διαρροή στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την Έκθεση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ που δημοσιεύτηκε φέτος (το τμήμα που αφορά τη μαθητική διαρροή ) :
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην Ελλάδα, καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη την περίοδο αναφοράς 2003-2014.
diaroi-gr-kenep-gsee

Το 2014 ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης  στην Ελλάδα είναι 9,0%, υπερκαλύπτοντας ήδη κατά 1,0 ποσοστιαία μονάδα το στόχο ΕΕ-2020. Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην Ελλάδα υπολειπόταν κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη της Ελλάδας την περίοδο αναφοράς 2003-2014 υπολειπόταν σταθερά της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28 με τη μέση διαφορά της περιόδου 2003-2014 να αντιστοιχεί σε 1,0 ποσοστιαία μονάδα, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να  σημειώνεται το 2009 όπου η τιμή του δείκτη της χώρας ταυτίστηκε με τον αντίστοιχο της ΕΕ-28, και την αντίστοιχη μέγιστη τιμή της διαφοράς να  σημειώνεται το 2014 (2,2 ποσοστιαίες μονάδες). Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2003-2014) ο δείκτης  πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην Ελλάδα, καταγράφει σημαντικότατη μείωση κατά -42,3% (ή κατά 6,6 ποσοστιαίες μονάδες), από 15,6% το 2003 σε 9,0% το 2014.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξιοσημείωτες αυξομειώσεις του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη.
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2003-2005 καταγράφεται μείωση του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην Ελλάδα, κατά -14,7% (ή 2,3 ποσοστιαίες μονάδες) από 15,6% το 2003, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του εκπαιδευτικού δείκτη την περίοδο αναφοράς (2003-2014), σε 13,3% το 2005, ενώ αύξηση του δείκτη κατά 13,5% (ή κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες) καταγράφεται την περίοδο 2005-2006, από 13,3% το 2011 σε 15,1% το 2006. Την επόμενη περίοδο 2006-2014 καταγράφεται σημαντικότατη μείωση του δείκτη κατά -40,4% (ή κατά 6,1 ποσοστιαίες μονάδες) από 15,1% το 2006 σε 9,0% το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την περίοδο αναφοράς (2003-2014). Από την ετήσια μεταβολή του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην Ελλάδα, κατάτην περίοδο αναφοράς 2003-2014, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά 13,5% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2012 (κατά -12,4% έναντι του προηγούμενου έτους).

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2003-2014) ο δείκτης  πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην Ελλάδα, καταγράφει σημαντικότατη μείωση κατά -42,3%

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com