Κατανομή των εισακτέων στις σχολές Αστυνομίας

Κατανομή των εισακτέων στις Αστυνομίας το 2015.
Η κατηγορία 6% είναι οι ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
Η κατηγορία 4% είναι οι ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Εντύπωση προκαλεί ότι οι θέσεις που δίνονται στα τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού είναι ίσες με αυτές που δίνονται στα ΕΠΑΛ-Α

astynomia-katanomi-eisakteon-2015

Στη Σχολή Αστυφυλάκων εισάγονται, χωρίς εξετάσεις και καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε οριζομένου αριθμού, μέχρι δέκα (10) αθλητές, οι οποίοι έχουν πετύχει αγωνιστική διάκριση υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄-121), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 18 παρ. 8 του Ν.3708/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄-210), και το άρθρο 45 παρ. Γ2 του Ν.3773/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄-120), και δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (19-06-2015), εφόσον έχουν και τα λοιπά προσόντα που απαιτούνται για τους υποψηφίους Δοκίμους Αστυφύλακες, όπως αναφέρονται στο κεφ. II της παρούσας.
Οι Ειδικές κατηγορίες, όπως αναφέρονται στο κεφ. III της παρούσας,δεν ισχύουν για τους αθλητές.

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com