Τι ακριβώς είναι το SAT;

SAT:Scholastic Assessment Test. Σε ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά «Τεστ Σχολικής Εκτίμησης». Με άλλα λόγια οι «παναμερικανικές» εξετάσεις, που (μεταξύ άλλων) κρίνουν την εισαγωγή στα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Τι ακριβώς είναι το SAT; Πρόκειται για ένα τεστ πολλαπλής επιλογής, το οποίο εξετάζει την ικανότητα των μαθητών να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να αποδείξουν τις γνώσεις τους μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα, το SAT διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. Πρώτον, στο γενικό τεστ που περιλαμβάνει εξέταση στην κριτική σκέψη, στην κατανόηση κειμένου, σε γενικές γνώσεις μαθηματικών, σε γενικές γνώσεις λεξιλογίου και στην έκθεση. Δεύτερον, στα τεστ ειδικών γνώσεων που εξετάζουν υψηλότερου επιπέδου γνώσεις σε ειδικά μαθήματα που σχετίζονται με την κατεύθυνση σπουδών που θα ακολουθήσει ο κάθε μαθητής, όπως μαθηματικά, βιολογία, φυσική, ιστορία, λογοτεχνία.

Οι εξετάσεις «SAT» με μια ματιά

-Βασίζεται στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

-Διορθώνεται αυτοματοποιημένα από υπολογιστή

-Είναι πανομοιότυπο σε όλο τον κόσμο, από τις ΗΠΑ ως την Ευρώπη και την Ασία

Οι εξετάσεις

Οι εξετάσεις του SAT πραγματοποιούνται 7 φορές το χρόνο στις ΗΠΑ και 6 φορές σε διεθνή κέντρα. Το τεστ:

Διαρκεί 3 ώρες και 45 λεπτά
Αποτελείται από 10 ξεχωριστές χρονικά ενότητες:
3 ενότητες εξετάζουν την κατανόηση κειμένου (70 λεπτά)
3 ενότητες εξετάζουν τα μαθηματικά (70 λεπτά)
3 ενότητες εξετάζουν το γραπτό λόγο (70 λεπτά)
Μια μεταβλητή ενότητα εξετάζει είτε την κατανόηση κειμένου είτε τα μαθηματικά ή το γραπτό λόγο (25 λεπτά)
Το τεστ περιλαμβάνει τρία είδη ερωτήσεων:
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
Απαντήσεις που προέρχονται από τους μαθητές (μόνο στα μαθηματικά)
Έκθεση

Οι ενότητες αξιολόγησης του SAT

Η κάθε εκδοχή του SAT περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, μαθηματικών και γραπτού λόγου, και χωρίζεται σε ένα τεστ 3 ενοτήτων. Κάθε ενότητα χωρίζεται σε 3 υποενότητες, ενώ στο τέλος υπάρχει μια «μεταβλητή» ενότητα, που δεν βαθμολογείται.

1. Κατανόηση κειμένου

Οι ερωτήσεις της κατανόησης κειμένου είναι όλες πολλαπλών επιλογών. Μπορούν να έχουν μία από τις δύο μορφές:

Συμπλήρωση προτάσεων
Μελέτη κειμένων με μικρά ή μεγάλα αποσπάσματα από έργα φυσικών επιστημών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, και μυθιστορήματα.
Αυτές οι ερωτήσεις αξιολογούν τις ικανότητες κατανόησης κειμένου των μαθητών ως προς:

Την αναγνώριση των κύριων και των δευτερευουσών εννοιών
Τον καθορισμό της έννοιας των λέξεων μέσα στο κείμενο
Την κατανόηση των σκοπών του συγγραφέα
Την κατανόηση της δομής και της λειτουργίας των προτάσεων

2. Μαθηματικά

Η ενότητα των μαθηματικών έχει δύο μορφές ερωτήσεων:

Πολλαπλών επιλογών
Απαντήσεις που προέρχονται από τους μαθητές
Οι ερωτήσεις απαιτούν οι μαθητές να εφαρμόσουν τις μαθηματικές έννοιες και να χρησιμοποιήσουν δεδομένα στην ερμηνεία πινάκων, διαγραμμάτων, και γραφημάτων. Τα ερωτήματα εξετάζουν τις ικανότητες σε τέσσερις τομείς:

Αριθμοί και πράξεις
Άλγεβρα και συναρτήσεις
Γεωμετρία και μετρήσεις
Ανάλυση δεδομένων, στατιστική και πιθανότητες

3. Γραπτός λόγος

Η ενότητα του γραπτού λόγου εξετάζεται με δύο μορφές:

Έκθεση
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
Οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ζητούν από τους μαθητές να:

Αναγνωρίσουν τα λάθη στις προτάσεις
Επιλέξουν την καλύτερη εκδοχή από ένα γραπτό κείμενο
Βελτιώσουν παραγράφους

Φορέας διοργάνωσης του SAT: https://www.collegeboard.org/

Το μεγαλύτερο μέρος των παραπάνω στοιχείων αντλήθηκαν από εδώ

collegeboard

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com