Έρευνα για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 8 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Το 2ο ΕΠΑΛ Λαμίας, το 4ο Λύκειο Λαμίας και το 6ο Γυμνάσιο Λαμίας συμπεριλαμβάνονται σε διεθνή έκδοση για τη συμμετοχή τους σε έρευνα για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την έγκριση και χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Αφορούσε την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου με τη χρήση τεχνικών ανατροφοδότησης από τους μαθητές. Από το νομό Φθιώτιδας συμμετείχαν τρία σχολεία, με ομάδα εθελοντών-καθηγητών και με το σύνολο σχεδόν των μαθητών του κάθε σχολείου. Πρόκειται για το 2ο ΕΠΑΛ, το 4ο Λύκειο και το 6ο Γυμνάσιο Λαμίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας εκδόθηκαν στο βιβλίο  ‘Student Voice in the Greek School Context: The role of Student Voice in Informing Teachers’ Professional Practice’ από τις εκδόσεις Lambert Academic Publishing. Για περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα:

http://www.amazon.com/Student-Voice-Greek-School-Context/dp/3659855251/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1459262492&sr=1-1&keywords=Thomas+Georgas

Θωμάς Γεώργας

1 σκέψη στο “Έρευνα για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

  1. Αφού η έρευνα έγινε με χρηματοδότηση από το υπουργείο, γιατί δεν είναι τα αποτελέσματά της ανοιχτά κι ελεύθερα προσβάσιμα αλλά μας ζητάει 65$ ? Αυτό θα πρέπει να το εξηγήσετε .

Σχολιάστε

19 + four =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here