Παρουσίαση των ΕΠΑΛ του Ν. Φθιώτιδας

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 7 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

η παρουσίαση

την παρουσίαση επιμελήθηκε το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.)  Λαμίας

1ο Ε.Κ. Λαμίας
Τέρμα Λαρίσης
Γαλανέϊκα Λαμίας
Τηλ/Φαξ : 2231052325
mail at 1sek-lamias.fth.sch.gr