Οι νέες βαθμολογίες για τα αγωνίσματα των ΤΕΦΑΑ.

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 8 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

πατήστε εδώ

Τα νέα όρια είναι πιο χαλαρά. Π.χ. με τα νέα όρια  για τα 20 μόρια στα  400μ απαιτείται χρόνος μέχρι 55” στα παλιά όρια το άριστα ήταν για επίδοση μέχρι 52”.