Η προκήρυξη για το Εμπορικό Ναυτικό (ΑΕΝ)

η προκήρυξη

1. Δικαιολογητικά Πρώτης Γενικής Κατηγορίας
Οι υποψήφιοι/ες της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και επιπλέον πρέπει, έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό της αίτησης
που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ, σύμφωνα με τη διαδικασία του κεφαλαίου Ε, να υποβάλλουν,
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν., τα πιο κάτω δικαιολογητικά, κανονικά και
πλήρη, από την 08-06-2016 και μέχρι την 07-07-2016 ημέρα Πέμπτη.

2. Δικαιολογητικά Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας Οι υποψήφιοι/ες της ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει, έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ, σύμφωνα με τη διαδικασία του κεφαλαίου Ε, να υποβάλλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν., τα πιο κάτω δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη, από την 08-06-2016 και μέχρι την 18-08-2016 ημέρα Πέμπτη.

Υποβολή Αίτησης
Όλοι οι υποψήφιοι/ες πρέπει ναυποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ως εξής:
(α) Μέσω της ιστοσελίδας, του ΥΝΑΝΠ https://regusr.hcg.gr/ χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού τους
ταχυδρομείου (e-mail) και κωδικό της επιλογής τους κάνουν εγγραφή ως χρήστες στην Υπηρεσία ΧΡΗΣΤΩΝ του
ΥΠΟΥΝΤ.
(β) Αφού πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εγγραφή αποστέλλεται από την Υπηρεσία, e-mail, το οποίο θα περιέχει
σύνδεση προς συγκεκριμένη, διεύθυνση η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός.
(γ) Στη συνέχεια και με τη χρήση του ενεργού πλέον λογαριασμού τους από την πιο πάνω διαδικασία, μέσω της
ιστοσελίδας του ΥΝΑΝΠ https://eisaen.hcg.gr, συνδέονται , προκειμένου από την επιλογή «Νέα αίτηση» υποβάλλουν
ηλεκτρονικά την αίτηση τους.
(δ) Μετά την εισαγωγή στη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης και την καταχώρηση όλων των στοιχείων αυτής
παρέχονται οι εξής επιλογές:
1. Προσωρινή αποθήκευση: Όπου επιτρέπεται η μεταβολή των καταχωρηθέντων στοιχείων .
2. Υποβολή: Μέσω αυτής της επιλογής, ο υποψήφιος/ια υποβάλει την αίτηση του. Μετά την «ΥΠΟΒΟΛΗ» δεν
επιτρέπεται καμία διόρθωση/μεταβολή στοιχείων από τον υποψήφιο.
3. Ακύρωση: Δίδει τη δυνατότητα ακύρωσης της αίτησης (μόνο πριν το στάδιο της ΥΠΟΒΟΛΗΣ).
4. Εκτύπωση Αποδεικτικού υποβολής:Η συγκεκριμένη επιλογή γίνεται ενεργή μετά την ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησης
και μέσω αυτής ο υποψήφιος δύναται να εκτυπώσει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι/ες της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας θα πρέπει κτα τη διαδικασία καταχώρησης της αίτησης
τους να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην συμπλήρωση του πεδίου «Είδος Λυκείου», στην ενότητα «Στοιχεία αίτησης
πρώτης γενικής κατηγορίας», όπου θα πρέπει να συμπληρωθεί ορθά το καθεστώς με το οποίο συμμετείχαν στις
Πανελλαδικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (Παλαιό ή Νέο σύστημα)

aen-gr-216

aen-gr-ye-216

 

aen
AEN

Τα σχόλια είναι κλειστά.