Ποιά Ομάδα Προσανατολισμού έχει τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας.

Last updated on September 12th, 2017 at 05:50 pm

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον ΣΥΝΟΛΙΚΟ αριθμό των εισακτέων σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο (Ε.Π.) και σε συνδυασμούς ΜΟΝΟ δύο Ε.Π. με την (νέα) κατανομή των τμημάτων στο Μηχανογραφικό του 2017.
Οι εισακτέοι για τμήματα ΜΟΝΟ του 1ου Ε.Π. στο Μηχανογραφικό του 2017 με τους αριθμούς των Εισακτέων του 2016 είναι 11975.  Οι εισακτέοι που ανήκουν ΜΟΝΟ στο 1&4 Ε.Π. είναι 8.044.
Οι υποψήφιοι με Γραπτές Εξετάσεις διεκδικούν το 90% των εισακτέων. Δηλαδή οι υποψήφιοι του 1ου Ε.Π. με Γραπτές Εξετάσεις διεκδικούν  το 90% του 11.975.
O παρακάτω πίνακας ΔΕΝ περιέχει τα Τμήματα που είναι κοινά σε περισσότερα από 2 Ε.Π.
mix17-eis16

pe16-ep-ana-pedio

Από τον 2ο πίνακα προκύπτει ότι το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας 74% έχει η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών , μετά η  Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής με 64% και τέλος η Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με 43%.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2016  περίπου  10.000 υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικές Σπουδές δεν πέρασαν σε καμία σχολή!!
To 2016 στη Γ Λυκείου το 37,8% των μαθητών επέλεξε την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικές Σπουδές, το 35,8%  την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών  και το 26,4% την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας- Πληροφορικής.
Όσον αφορά τη Β’ Λυκείου εκεί το 2016 τα πρωτεία τα έχουν οι Θετικές Σπουδές με 58,52 % έναντι 41,48% των μαθητών που επέλεξαν τις Ανθρωπιστικές Σπουδές

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com