Ένα αξιόλογο οικονομικό τμήμα που μπορούν να διεκδικήσουν και υποψήφιοι των Ανθρωπιστικών Σπουδών!

Το  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου είναι κοινό στο 1ο & 5ο Επιστημονικό Πεδίο.
Το  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου το 2016  ήταν μόνο στο  5ο Επιστημονικό Πεδίο.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 169/97 (ΦΕΚ 145/8.7.1997/τ.Α΄) το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών χορηγεί ενιαίο πτυχίο δύο κατευθύνσεων:
α) της Δημόσιας Οικονομικής και
β) των Δημοσίων Θεσμών.
Έχουν θεσμοθετηθεί τέσσερις τομείς:
1.Δημοσίου Δικαίου,
2.Οικονομίας,
3.Διοικητικής Επιστήμης και
4.Φορολογίας και Ελεγκτικής.
Δυνάμει του Ν.2515/97 (ΦΕΚ 154/25.7.1997/τ.Α΄) οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Τέλος, από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 λειτουργεί Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση με πέντε κατευθύνσεις (Εθνικής και Κοινοτικής Διοίκησης, Νομικού Πολιτισμού, Οικονομικής Επιστήμης, Φορολογίας και Ελεγκτικής, Σύγχρονων Μεθόδων
Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης – Δημόσιο Management – ΦΕΚ 324/11.02.04/τ.Β΄ )

panteio

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com