Προπτυχικακές και Μεταπτυχιακές σπουδές στα logistics

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο τμήματα ΤΕΙ που εντάσσονται στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο

549 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη) [Βάση 2016: 7291 μόρια]
http://logistics.teicm.gr/

740 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) [Βάση 2016: 8673 μόρια]
http://logistics.teiste.gr/

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Τμήματος ΔΣΕ – ΠΔ. 174/2006

το ΦΕΚ

Ελληνική Εταιρεία logistics http://www.eel.gr/
Ελληνική Εταιρεία logistics Βορείου Ελλάδας : http://www.logistics.org.gr/

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 Πανεπιστήμιο Πειραιά
Τμήμα Βιομηχανικής Διοικησης & Τεχνολογίας
ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Κατευθυνση Logistics)
http://www.tex.unipi.gr/master_new/log_new/antikeimo_eidikefseis_log.htm
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Διοικητικής Επιστημης & Τεχνολογίας
MBA International (κατευθυνση Technology, Logistics & Operations)
http://www.imba.aueb.gr/node/119
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμημα Διοικησης ΕπιχειρησεωνΜΠΣ στη Διοικηση Υπηρεσιών για Στελέχηhttp://www.msmfull.aueb.gr/

Συνεργασια Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ΕΜΠ

MBA Διοικηση Επιχειρήσεων (Athens MBA)  (κατευθυνση Operations management)

http://athensmba.ntua.gr/

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικης

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
ΜΠΣ Διοίκηση Logistics
http://grad-econ.web.auth.gr/del/

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμημα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης
ΜΠΣ Οικονομική & Διοικηση για Μηχανικούς (κατεύθυνση Μηχανική της Διοίκησης)

http://www.fme.aegean.gr/el/metaptukhiako-programma

Περισσότερα για τα Μεταπτυχιακά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:
MSc Logistics and Supply Chain Management-Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού
Τα μαθήματα διδάσκονται στην Αγγλική Γλώσσα.
Αριθμός εισακτέων: 30 άτομα.
Δίδακτρα: 2000 ευρώ/εξάμηνο +500 ευρώ η Διπλωματική Εργασία

Περιγραφή Μεταπτυχιακού
Ο Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσφέρει ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο της Διοίκησης Logistics. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να προετοιμάσει τους απόφοιτους σχολών με συναφές αντικείμενο για σταδιοδρομία ως Διευθυντές Logistics, Προγραμματιστές Υλικών/Διευθυντές Αποθεμάτων, Διευθυντές Αγορών, Διευθυντές Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε όλες τις βιομηχανίες και υπηρεσίες της Ελλάδας.

Προυποθέσεις Εισαγωγής
Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση και Οικονομία, κατεύθυνση: Διοίκηση Υπηρεσιών, εξειδίκευση: Διοίκηση Logistics γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων Διοίκησης και Οικονομικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Πληροφορικής της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου καθώς και απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις.

Αναλυτικά εδώ

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Logistics Systems: Engineering and Management
Οδηγός Σπουδών
Αναλυτικά εδώ

 

 

Leave a Comment

15 − fourteen =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here