Μεταπτυχιακά ΟΠΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πλήρους Φοίτησης απευθύνονται σε υποψηφίους που, έχοντας ολοκληρώσει τις Προπτυχιακές τους Σπουδές, συνεχίζουν για Μεταπτυχιακές Σπουδές επιπέδου Master. Οι φοιτητές αυτοί δεν εργάζονται, διαθέτουν μικρή ή καθόλου εργασιακή εμπειρία και είναι διατεθειμένοι να παρακολουθήσουν ένα εντατικό Πρόγραμμα μαθημάτων που διεξάγεται κυρίως τις πρωινές ώρες και είναι διάρκειας 12-24 μηνών.
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πλήρους Φοίτησης (Full-Time) που προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις στους αντίστοιχους τομείς της επιστήμης και είναι τα ακόλουθα:

 1. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 2. Οικονομικής Επιστήμης
 3. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (MSc in Management Science and Technology)
 4. Επιχειρηματικής Αναλυτικής (MSc in Business Analytics)
 5. Διοικητικής των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό (Master in Business Administration International – MBA International)
 6. Διοίκησης Υπηρεσιών: MSc (Master of Science in Services Management)
 7. Διοίκησης Επιχειρήσεων: MBA (Master in Business Administration)
 8. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 9. Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης (MSc in International Shipping, Finance and Management)
 10. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 11. Marketing & Communication, Specialization in International Marketing
 12. Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 13. Πληροφοριακών Συστημάτων
 14. Επιστήμης των Υπολογιστών
 15. Επιστήμης Δεδομένων
 16. Στατιστικής

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μερικής Φοίτησης απευθύνονται σε πτυχιούχους που εργάζονται και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις που κατέχουν, διαθέτουν εργασιακή εμπειρία και είναι διατεθειμένοι να παρακολουθούν μαθήματα παράλληλα με την εργασία τους κατά τις απογευματινές ώρες ή ακόμη και ημέρες αργιών, σύμφωνα με το εκάστοτε Πρόγραμμα.
Η διάρκεια Σπουδών στα Προγράμματα Μερικής Φοίτησης είναι περίπου διπλάσια των αντίστοιχων Προγραμμάτων Πλήρους Φοίτησης.
Οι σπουδαστές και των δύο κατηγοριών Προγραμμάτων (Πλήρους Φοίτησης και Μερικής Φοίτησης) λαμβάνουν ισότιμα Διπλώματα.
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μερικής Φοίτησης (Part-Time) που προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι τα ακόλουθα:

 1. Ευρωπαϊκών Σπουδών για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 2. Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις
 3. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 4. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (MSc in Management Science and Technology)
 5. Επιχειρηματικής Αναλυτικής (MSc in Business Analytics)
 6. Διοικητικής των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό (Master in Business Administration International – MBA International)
 7. Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης
 8. Διοίκησης Υπηρεσιών: MSc (Master of Science in Services Management)
 9. Διοίκησης Επιχειρήσεων MBA: (Master in Business Administration)
 10. Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
 11. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 12. Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης (MSc in International Shipping, Finance and Management)
 13. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 14. Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 15. Πληροφοριακών Συστημάτων
 16. Επιστήμης Δεδομένων
 17. Στατιστικής

 

Leave a Comment

three × 1 =